\

 

 “ Iedereen sterft maar niemand is dood” zo leert ons een Tibetaans gezegde ."Door aan de dood voorbij te gaan doe je niemand recht. Jezelf in de laatste plaats. Ieders leven is uniek. Het is juist die uniciteit die ons zo boeit. Voor ons was het sterven en de crematie van een aantal dierbaren het moment van bezinning. Het sterven en de dood is niet standaard en laat zich niet vangen in een standaard urn. Het is daarom dat we hebben besloten om urnen te maken die recht doet aan ieders leven: uniek.  De enige techniek die hier recht aan doet is raku stoken. Een Japanse  techniek die iedere keer weer uniek is in haar eindresultaat. Het leven zoals het geleefd wordt. Wij maken en verkopen urnen maar indien gewenst gaan wij ook verder. Wij begeleiden u in het proces van afscheid nemen. Samen met u maken wij de urn in een workshop onder deskundige begeleiding. Een creatief proces als startpunt voor het opnemen van een afscheid binnen het leven. Een verruiming en verrijking van het bestaan. 

 

 

 

mini urn

 

Urn to Be

Daniëlle van Assema-Vet

Raku Keramiste

Drs. Jan Piet van Assema,Psycholoog

Verwerkingsbegeleider

 

 

 

 

 

 

assema05@xs4all.

075 6214877

06 55727696

 

 

hune urn

 

 

 

 

 

UA-18217884-1 - http://www.urntobe.nl